Zaveza nepristranskosti

Ena od temeljnih vrednot kontrolnega organa A-MB d.o.o., ki je tudi ključni element našega etičnega kodeksa, je nepristranskost.

Zagotavljanje nepristranskosti je za kontrolni organ izrednega pomena, saj lahko le tako ščitimo svojo verodostojnost, zagotavljamo zadovoljstvo strank in hkrati izpolnjujemo zahteve akreditacije in zakonodajnih organov. V kontrolnem organu A-MB d.o.o. izvajamo storitve kontrole nepristransko in izdajamo poročila, ki so natančni zapis dejanskega stanja.

Osebje kontrolnega organa se je nepristranskosti zavezalo s podpisom izjave, najvišje vodstvo pa se zavezuje, da bo z ustrezno politiko vodenja kontrolnega organa zaščitilo osebje pred morebitnimi pritiski in poizkusi vplivanj nanje ali na rezultate kontrol.

A-MB d.o.o.
Direktor

Bojan Košar,univ.dipl.ekon.